Szkoła dzisiaj

Obwodem szkoła obejmuje uczniów z czterech wsi: Rogalina, Radzewic, Mieczewa oraz Świątnik.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta w Mosinie.

Budynek szkoły położony jest w Rogalinie, w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W niedalekiej odległości od szkoły znajduje się Muzeum - Pałac w Rogalinie (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) oraz kaplica ufundowana przez hrabiego Raczyńskiego.

Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, na którym uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową czy ręczną. Z boiskiem wielofunkcyjnym sąsiaduje boisko o nawierzchni trawiastej.

W godzinach od 7:00 do 17:00 w szkole funkcjonuje świetlica szkolna, z której korzystają wszyscy uczniowie.

W szkole działają różnorodne kółka zainteresowań, w ramach których uczniowie rozwijają swoje umiejętności oraz przygotowują np. apele szkolne czy występy z okazji jasełek bożonarodzeniowych.

Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli od chwili gdy rozpoczynają edukację w oddziale przedszkolnym aż do ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej.

Szkoła jest centrum życia społecznego i kulturalnego społeczności lokalnej. W szkole zlokalizowany jest lokal wyborczy, odbywają się zebrania wiejskie, spotkania Koła Emerytów i Rencistów, organizowane są uroczystości i imprezy.