Innowacja Kreatywne umysły (listopad 2019)

Zajęcia z cyklu Kreatywne Umysły odbywają się w klasie siódmej od listopada 2019 roku. Ich program dostosowany jest do specyfiki szkoły, potrzeb i możliwości uczniów. Podczas zajęć uczestnicy dzielią się sami na grupy przy pomocy różnych metod. Każdy zespół podejmuje wyznaczone wyzwanie, które aangażuje uczniów i pomaga im rozwijać kreatywność oraz umiejętność pracy w grupie. Siódmoklasiści uruchamiają twórcze myślenie i działanie, wychodzą poza schematy i wyuczone  sposoby myślenia. Praca zespołowa, grupowe współdziałanie (team building) pomoże im odnaleźć się w dorosłym życiu zawodowym.

Katarzyna Wójkiewicz - Wincek