Rada Rodziców

SKŁAD w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Paulina Pawlicka

Skarbnik Rady Rodziców: Milena Seidel

Protokolant: Agnieszka Słabończyk - Przepiera

 

SKŁADKI

1 dziecko: 40 zł

2 dzieci: 30 zł za każde dziecko

3 dzieci i więcej: 20 zł za każde dziecko

 

KONTO RADY RODZICÓW

77 9048 0007 0000 5092 2000 0001