Rada Rodziców

SKŁAD w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodniczący Rady Rodziców: Stanisław Chałupczak

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Katarzyna Borucka

Skarbnik Rady Rodziców: Paulina Gucka

 

SKŁADKI

1 dziecko: 40 zł

2 dzieci: 30 zł za każde dziecko

3 dzieci i więcej: 20 zł za każde dziecko

 

KONTO RADY RODZICÓW

77 9048 0007 0000 5092 2000 0001