Historia szkoły

Początki szkoły w Rogalinie sięgają drugiej połowy XIX wieku, gdy po wojnie prusko – francuskiej, dzięki reparacjom wojennym wznoszone były budynki szkół wiejskich. Szkoła w Rogalinie (zwana „starą szkołą”) zlokalizowana została pomiędzy założeniem pałacowym a kościołem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w finansowaniu budowy szkoły uczestniczył Edward Aleksander Raczyński (ojciec obecnego patrona szkoły). Budynek został oddany do użytku około 1875 roku jako szkoła jednoklasowa i, co było typowe w tamtych czasach, pełnił również funkcję mieszkania dla nauczyciela.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku mieściła się tu szkoła powszechna – tzw. czterolatka. Dzieci młodsze uczyły się w tym budynku również po II wojnie światowej, podczas gdy w pałacu Raczyńskich zorganizowano naukę dla dzieci starszych, uczęszczających do klasy V, VI oraz VII. Uczniowie pobierający naukę w pałacu zamieszkiwali oprócz Rogalina także okoliczne wsie, tj. Rogalinek, Sasinowo, Świątniki i Radzewice, a na świadectwach szkolnych istniała nazwa Publicznej Szkoły Powszechnej w Rogalinie.

W 1966 roku oddano do użytku obecny budynek szkolny. Wtedy szkoła nosiła nazwę Szkoły Podstawowej im. Juliana Marchlewskiego w Rogalinie. Po zmianach obwodów szkolnych do nowego budynku uczęszczali uczniowie z czterech wsi: Rogalina, Świątnik, Mieczewa oraz Radzewic. W latach 80. i 90. XX wieku, ze względu na wyż demograficzny dla klas młodszych nadal dla celów dydaktycznych wykorzystywane były sale lekcyjne w budynku „starej szkoły” w Rogalinie oraz w budynku przedwojennej wiejskiej szkoły w Radzewicach.

Natychmiast po zmianach ustrojowych w Polsce, w 1989 roku rozpoczęto działania, by uhonorować szkołę imieniem Edwarda Raczyńskiego. Uroczyste nadanie imienia nastąpiło
18 maja 1990 roku.

W związku z reformą oświaty, zwaną reformą prof. Handkego, Szkoła Podstawowa im. Edwarda hr. Raczyńskiego uległa wygaszeniu, a w jej miejsce w 2003 roku w budynku szkolnym rozpoczęło działalność Gimnazjum w Rogalinie. W roku 2011 reaktywowano szkołę podstawową, która wraz z gimnazjum utworzyła Zespół Szkół w Rogalinie. Kolejna reforma wprowadziła likwidację gimnazjów w Polsce, a w Rogalinie Zespół Szkół został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego.

Po II wojnie światowej kierownikami / dyrektorami szkoły w Rogalinie byli: Władysław Pietraszewski, Czesław Pieprzyk, Kazimierz Malkowski, Grzegorz Konieczny, Emilia Stanny,
Anna Bąk (obecnie).

Na podstawie powszechnie dostępnych informacji,
wspomnień nauczycieli, uczniów i mieszkańców oraz własnych
opracowała - Katarzyna Kondziela
Rogalin, kwiecień 2018