Patron

Edward B. Raczyński

Urodził się 19 grudnia 1891r. w Zakopanem jako syn Edwarda Aleksandra Raczyńskiego i Róży z Potockich.

Uczęszczał do gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł doktora oraz w Niemczech i Anglii.

Swoją długoletnią służbę dyplomatyczną rozpoczął pod koniec pierwszej wojny światowej. Po odzyskaniu przez kraj niepodległości został mianowany sekretarzem polskiego poselstwa dyplomatycznego w Kopenhadze, a następnie w Londynie. W latach 30-tych był delegatem Polski przy Lidze Narodów w Genewie. W 1934 r. został ambasadorem RP w Londynie. W gabinecie gen. Wł. Sikorskiego objął jednocześnie funkcję kierownika MSZ. Po wojnie pracował dla rządu brytyjskiego, m.in. jako doradca przy brytyjskim ministerstwie pracy i opieki społecznej oraz jako członek komisji przy brytyjskim ministerstwie szkolnictwa.

W latach 1979-1986 Edward Raczyński sprawował urząd prezydenta RP na uchodźstwie. Był założycielem i długoletnim prezesem Instytutu Polskiego im. gen. Wł. Sikorskiego.

W roku 1991 majątek w Rogalinie przekazał narodowi polskiemu, tworząc Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Edward Raczyński przekazał na rzecz fundacji Galerię Rogalińską, stworzoną przez ojca. Zmarł 30 lipca 1993r. w Londynie, pochowany został w krypcie rodzinnej w Rogalinie.

źródło: Fundacja im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu