WSPÓLNY DOM

Nastaje nowy czas

Młodości, szkolnych lat.

Płynie błękit nieba,

Melodia w sercach gra.

 

Otwiera park ramiona

W zielone krajobrazy.

Odwieczne stare dęby

Stanęły tu na straży.

 

Ref.

Naszego nieba, ziemi,

Gdzie pamięć nie umiera,

Na kartach tej historii

Uczymy się jej teraz.

Jak młode liście drzew,

By wyjść naprzeciw dniom,

Jesteśmy razem tu,

Bo to nasz wspólny dom.

 

By wiary przodków strzec

I zwykłych ludzi spraw,

By serca łączyć nam,

Choć dziś już inny świat.

 

By nie zgasł duch polskości,

Tradycji, ślad gorąca,

Raczyńskich pałac płonął

Nadzieją wciąż bez końca.

 

Ref.

Naszego nieba, ziemi,

Gdzie pamięć nie umiera,

Na kartach tej historii

Uczymy się jej teraz.

Jak młode liście drzew,

By wyjść naprzeciw dniom,

Jesteśmy razem tu,

Bo to nasz wspólny dom.