Logorytmika dla dzielnego smyka

Innowacja pedagogiczna programowo - metodyczna

Autorski program grupowych zajęć logorytmicznych  skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólnie pojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

Adresatami programu są dzieci pięcio- i sześcioletnie z oddziałów  przedszkolnych naszej szkoły

Miejsce realizacji : Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie

Termin realizacji: II semestr 2018/19 i I semestr 2019/20

Wymian zajęć: 1godz./tyg.

Odpowiedzialna za realizację programu: Agnieszka Jankowska – logopeda