Specjaliści

 

Pedagog: Katarzyna Wójkiewicz-Wincek

Godziny pracy

(zaktualizowane 1 września 2022)

 • poniedziałek 9.45 - 14.00
 • wtorek 8.00 - 16.00
 • środa 9.45 - 15.00
 • czwartek 8.00 - 15.00
 • piątek 8.00 - 14.00

 

Psycholog: Aleksandra Umerle

Godziny pracy

(zaktualizowane 1 września 2022)

 • poniedziałek: 10.00 - 14.00
 • wtorek: 7.30 - 12.00
 • środa: 7.30 - 11.00

 

 • wspólnie z uczniem szukamy możliwości rozwiązania konfliktów, nieporozumień oraz innych trudności,
 • wspieramy w sytuacjach kryzysowych dotyczących spraw szkolnych lub osobistych,
 • współpracujemy z wychowawcami i nauczycielami, m. in. w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • współpracujemy z instytucjami pomocowymi (PPP, MOPS, policja i in.)
 • pomagamy w wyborze szkoły ponadpodstawowej,
 • pracujemy w kontakcie indywidualnym oraz prowadzimy zajęcia profilaktyczne,
 • rozmawiamy z rodzicami i staramy się wspólnie z nimi wypracować rozwiązania korzystne dla dziecka,

Skontaktuj się z pedagogiem/psychologiem gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 • chcesz podzielić się radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, jak to zrobić,
 • masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić.

 Zwróć się do pedagoga / psychologa w każdej sytuacji, w której potrzebujesz wsparcia!

 

Pedagog specjalny, logopeda: Agnieszka Jankowska

Godziny pracy
(zaktualizowane ... 2022)

 

 

 • na podstawie wywiadu, testu i obserwacji dokonuję diagnozy mowy dziecka i kwalifikuję je na zajęcia logopedyczne,
 • prowadzę terapię zaburzeń mowy poprzez ćwiczenia: oddechowe, fonacyjne, motoryki małej i dużej, motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • współpracuję z rodzicami - wyjaśniając problemy związane z wadami wymowy i ich usuwaniem (określam etapy terapii) - podczas zajęć prezentuję i zapisuję ćwiczenia, które rodzic wykonuje z dzieckiem w domu,
 • pracuję z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • współpracuję z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczycielami i innymi specjalistami.