Kalendarz roku szkolnego

2020 / 2021

 

Dni wolne od nauki

(opieka świetlicowa dla uczniów zgłoszonych wcześniej przez rodziców, nie ma dowozów)

14 X 2020             25-26-27 V 2021              4 VI 2021            24 VI 2021

 

Przerwa zimowa: 23 XII 2020 - 1 I 2021                                

Ferie zimowe: 15 - 28 II 2021

Przerwa wiosenna: 1 - 6 IV 2021

Zakończenie roku szkolnego: 25 VI 2021

 

Spotkania:

w I półroczu:    

3 IX 2020 zebranie                 1 X 2020 drzwi otwarte          5 XI 2020 drzwi otwarte         10 XII 2020 zebranie            

w II półroczu:   

28 I 2021 drzwi otwarte          25 III 2021 zebranie              8 IV 2021 drzwi otwarte         20 V 2021 zebranie

 

Ważne daty:

do 9 XII 2020 - podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi / nagannymi z zachowania

do 22 XII 2020 - podanie ocen przewidywanych

do 4 I 2021 - wystawienie ocen za I półrocze

11 I 2021 - początek II półrocza, zmiana planu lekcji

do 18 V 2021 - podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi / nagannymi z zachowania

do 2 VI 2021 - podanie ocen przewidywanych

do 17 VI 2021 - wystawienie ocen za I półrocze

 

* termin Dnia Patrona oraz rekolekcji zostanie podany w późniejszym terminie