Kalendarz roku szkolnego

2019 / 2020

 

>> PLAN IMPREZ <<

 

Ważne daty:

23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020 –  zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia - 9 lutego 2020 – ferie zimowe

9 lutego 2020 – koniec I półrocza

10 lutego 2020 – zmiana planu

30 marca – 1 kwietnia 2020 – rekolekcje wielkopostne

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2020 – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

nie ma dowozów, świetlica czynna:

2 – 3 stycznia 2020

21- 22- 23 kwietnia 2020 - sprawdzian po klasie 8 SP

zmiana godzin dowozów, świetlica czynna:

15 maja 2020 - Dzień Patrona

świetlica nieczynna:

12 czerwca 2020  - dzień odpracowany festynem

 

Wystawienie ocen:

I półrocze:

do 20 grudnia 2019 - zagrożenia oceną niedostateczną oraz naganną z zachowania na półrocze

do 10 stycznia 2020 - propozycje ocen śródrocznych

do 22 stycznia 2020 - ostateczne wystawienie ocen śródrocznych

II półrocze:

do 19 maja 2020 - zagrożenia oceną niedostateczną oraz naganną z zachowania

do 5 czerwca - propozycje ocen końcoworocznych

do 17 czerwca 2020 - ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych

 

Spotkania z Rodzicami:

Zebrania / wywiadówki

12 września 2019

19  grudnia 2019

13 lutego 2020

21 maja 2020

Dyżury nauczycieli - konsultacje w godzinach 17:00 - 19:00

3 października 2019

7 listopada 2019

5 marca 2020

2 kwietnia 2020