Kalendarz roku szkolnego

2021 / 2022

 

Dni wolne od nauki

(opieka świetlicowa dla uczniów zgłoszonych wcześniej przez rodziców, nie ma dowozów)

14 X 2021 r. (Dzień Edukacji Narodowej) 

12 XI 2021 r.

2 V 2022 r.

24-25-26 V 2022 r. (egzaminy ósmoklasistów)

27 V 2022 r. (Dzień Patrona)

17 VI 2022 r.

 

Przerwa zimowa: 23 XII 2021 - 1 I 2022                                

Ferie zimowe: 17 - 30 I 2022

Przerwa wiosenna: 14 - 19 IV 2022

Zakończenie roku szkolnego: 24 VI 2022

 

Spotkania:

w I półroczu:    

2 IX (klasy 6,7,8)     oraz    9 IX (pozostałe klasy) 2021 zebranie                 

21 X 2021 drzwi otwarte          18 XI 2021 drzwi otwarte         16 XII 2021 zebranie            

w II półroczu:   

24 II 2022 zebranie          17 III 2022 drzwi otwarte              28 IV 2022 drzwi otwarte         19 V 2022 zebranie

 

Ważne daty:

do 14 XII 2021 - podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi / nagannymi z zachowania

do 21 XII 2021 - podanie ocen przewidywanych

do 12 I 2022 - wystawienie ocen za I półrocze

31 I 2022 - początek II półrocza, zmiana planu lekcji

do 16 V 2022 - podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi / nagannymi z zachowania

do 1 VI 2022 - podanie ocen przewidywanych

do 14 VI 2022 - wystawienie ocen końcoworocznych

 

* termin rekolekcji zostanie podany w późniejszym terminie