Kalendarz roku szkolnego

2022 / 2023

 

Dni wolne od nauki

* 14 X 2022 (Dzień Edukacji Narodowej) 

* 31 X 2022

   2 V 2023 (odpracowane festynem 10 IX 2022)

* 23-24-25 V 2023 (egzaminy ósmoklasistów)

   26 V 2023 (Dzień Patrona; zmienione godziny dowozów)

* 9 VI 2023

* nie ma dowozów; opieka świetlicowa, dla uczniów zgłoszonych wcześniej przez rodziców,

organizowana jest wspólnie ze szkołą w Rogalinku

 

Przerwa zimowa: 23 XII 2022 - 1 I 2023                               

Ferie zimowe: 30 I - 12 II 2023

Rekolekcje: 6 - 7 - 8 III 2023

Przerwa wiosenna: 6 - 11 IV 2023

Zakończenie roku szkolnego: 23 VI 2023

 

Spotkania:

w I półroczu:    

6 IX 2022 zebranie          13 X 2022 drzwi otwarte         

17 XI 2022 drzwi otwarte          15 XII 2022 zebranie            

w II półroczu:   

19 I 2023 drzwi otwarte     23 II 2023 zebranie        

16 III 2023 drzwi otwarte              20 IV 2023 drzwi otwarte         18 V 2023 zebranie

 

Podczas drzwi otwartych - w godzinach 18:00 - 20:00 - można skonsultować się ze wszystkimi nauczycielami.

Dyżur Dyrektora szkoły odbywa się każdorazowo w godzinach zebrań oraz drzwi otwartych.

 

Ważne daty:

do 12 XII 2022 - podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi / nagannymi z zachowania

do 22 XII 2022 - podanie ocen przewidywanych

do 11 I 2023 - wystawienie ocen za I półrocze

16 I 2023 - początek II półrocza, zmiana planu lekcji

do 18 V 2023 - podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi / nagannymi z zachowania

do 5 VI 2023 - podanie ocen przewidywanych

do 16 VI 2023 - wystawienie ocen końcoworocznych