Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej sprogalin.mosina.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W szkole przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony sprogalin.mosina.pl: 2019-08-31.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Anna Bąk
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony - telefon: 618 930 804
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 6. Strona jest aktualizowana na bieżąco.
 7. Szkoła dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna obiektów szkoły

Budynek, przy ul. Poznańskiej 8 w Rogalinie, w którym siedzibę ma szkoła, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Wejście główne do budynku jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych - brak schodów i progów.
 • Wejście do budynku od strony boiska zawiera podjazd umożliwiający wjazd osobom niepełnosprawnym.
 • Budynek jest parterowy - nie ma konieczności windy.
 • Wszystkie korytarze są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki wewnętrzne otwierają się w tym samym oknie, dzięki czemu użytkownik ma lepszą kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Linki zewnętrzne otwierają się w większości w nowym oknie.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła - materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Istnieje możliwość zmiany rozmiaru tekstu za pomocą ikon: zwiększ, wyzeruj, zmniejsz.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła odpowie na żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub  jej elementu.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

adres: ul.Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa

telefon: 22 461 60 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres korespondencyjny: Nowogrodzka 1/3/5 , 00-513 Warszawa

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data sporządzenia: 2020-09-21

RAPORT: 2021-01-01

Przegląd deklaracji i aktualizacja: 2022-03-31