Być jak Ignacy

Kółko naukowe E U R E K A !
 

ODKRYJ TAJEMNICE NAUKI

 

Zgodnie z przekonaniem, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej, na zajęciach kółka uczniowie poznają dobre przykłady, na których mogą się wzorować w swoim codziennym życiu.

Są to wzorce pełne odwagi, budujące przekonanie, że warto wierzyć we własne siły i marzenia.

 

Kompetencje kluczowe rozwijane na kółku:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne,
 • uczenie się,
 • społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Metody pracy:

 • elementy pogadanki,
 • burza mózgów,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • eksperymenty,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • praca z tekstem,
 • krótki film dydaktyczny,
 • prezentacja multimedialna.

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa.

 

I ETAP

Stanisława Adamowiczowa - lekarka i specjalistka zdrowia publicznego. Ukończyła Wyższe Kursy Nauk Przyrodniczych oraz 4 lata medycyny, a także kurs statystyki demograficznej i lekarskiej. Zajmowała się zagadnieniami regulacji urodzeń, regulacji płodności, statystyką i demografią międzynarodowymi zagadnieniami zdrowia publicznego oraz epidemiologią chorób zakaźnych i społecznych. Odpowiedzialna za wydawanie Przeglądu Epidemiologicznego od pierwszej jego publikacji w 1920 roku. W 1963 roku otrzymała habilitację. Należała do Światowej Federacji Kobiet z Wyższym Wykształceniem i była przewodniczącą tej organizacji w latach 1939 do 1945.

           

1) Choroby i wielkie epidemie

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historią chorób i wielkich epidemii

Cele szczegółowe - uczeń:

- zna pojęcia takie jak: epidemia, pandemia itp.,

- zna różne choroby i ich historię,

- zapoznaje się z biografią Stanisławy Adamowiczowej.

 2) Co to jest odporność i dlaczego się szczepimy?

Cel ogólny: promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie czym jest odporność,

- tłumaczy dlaczego się szczepimy.

3) Higiena osobista kiedyś i dzisiaj

Cel ogólny: uczeń poznaje podstawowe współczesne nawyki higieniczne

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie w jaki sposób zmieniły się nawyki higieniczne na przestrzeni lat,

- tłumaczy, dlaczego warto dbać o higienę i w jaki sposób to robić.

4) Co robić, żeby być zdrowym?

Cel ogólny: promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie w jaki sposób można dbać o zdrowie,

- wie czym jest zdrowie i dlaczego warto o nie dbać,

- uczy się odpoczywać,

- poznaje zdrowe potrawy.

 

II ETAP

Jan Czochralski - odkrywca metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, służącej obecnie do otrzymywania monokryształów, które są podstawą do produkcji mikroprocesorów. Wynalazca stworzył także stop bezłożyskowy (metal B), który doprowadził do rewolucji w kolejnictwie. Mimo braku matury jest najczęściej cytowanym polskim uczonym. Jeden z najwybitniejszych polskich wynalazców.

       

5) Jan Czochralski - wybitny pasjonat

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z postacią Jana Czochralskiego

Cele szczegółowe - uczeń:

- uczeń wie kim był i czym się zajmował Jan Czochralski,

- zna pojęcia takie jak: wybitny i pasjonat.

6) Odkrywamy odkrycia. Czym jest Metoda Czochralskiego?

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z metodą otrzymywania monokryształów autorstwa J. Czochralskiego

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie kiedy została wynaleziona, na czym polega i do czego wykorzystano słynną Metodę Czochralskiego,

- jest zaznajomiony z pojęciem odkrycia i odkrywcy,

- samodzielnie hoduje kryształy różnych soli,

- wie czym jest monokryształ krzemu i do czego może służyć.

7) Rozwój mikroprocesorów. Od kalkulatora do konsoli.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z pojęciem mikroprocesora i przedstawienie jego rozwoju.

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie czym jest mikroprocesor i jaka jest jego budowa,

- wie, jaki wpływ na rozwój mikroprocesorów miała Metoda Czochralskiego,

- zna pojęcie mocy obliczeniowej,

- wie jak wyglądał rozwój mikroprocesorów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

8) Metal B, czyli Jan Czochralski zmienia kolejnictwo

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z odkryciem Jana Czochralskiego - Metalem B,  - zobrazowanie jego wpływu na kolejnictwo.

Cele szczegółowe - uczeń:

- zna jedno z największych odkryć Jana Czochralskiego, czyli   stop metalu określany mianem Metalu B,

- wie jaki wpływ Metal B wywarł na kolejnictwo,

- wie czym jest stop metalu,

- zna pojęcie transportu kolejowego i kolei dużych prędkości.

 

III ETAP

Mieczysław Bekker zajmował się m.in. nowoczesną teorią ruchu pojazdów terenowych. Autor licznych publikacji naukowych, trzykrotnie nagrodzony tytułem Honoris Causa. Przewodniczył zespołowi opracowującemu dla NASA pojazd zdolny do poruszania się po księżycu. Polski uczony był twórcą rozwiązań technicznych zapewniających pojazdowi poruszanie się po powierzchni. Jego łazik księżycowy Lunar Roving Vehicle (LRV) uczestniczył w misjach Apollo 15, 16 i 17.

       

 

9) Mieczysław Bekker i jego łazik.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z postacią Mieczysława Bekkera i z jego wynalazkiem
Cele szczegółowe - uczeń:
- wie, kim był i czym się zajmował Mieczysław Bekker,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie,
- wie, czym są łaziki księżycowe i po co się je wysyła,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie,
- rozwija zdolności manualne.

10) Historia badań kosmosu.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historią badań kosmosu
Cele szczegółowe - uczeń:
- wie, czym są sondy, satelity, stacje kosmiczne,
- wie, na jakiej zasadzie działa rakieta,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie,
- rozumie pojęcie rywalizacji.

11) Misja Apollo i lądowanie na Księżycu.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historią lądowania człowieka na Księżycu
Cele szczegółowe - uczeń:
- wie, na czym polegała i jak przebiegała misja Apollo 11,
- zna podstawowe informacje i ciekawostki na temat Księżyca,
- rozwija umiejętności komunikacji i współpracy,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie,
- uczy się działać w niestandardowych warunkach,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie.

12) W jaki sposób powinniśmy badać kosmos?

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z tematem badania kosmosu
Cele szczegółowe - uczeń:
- uczestniczy w debacie oksfordzkiej,
- uczy się działać w niestandardowych warunkach,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie.

 

ETAP IV

Józef Hofmann ... c.d.n. smile