Być jak Ignacy

 Kółko naukowe E U R E K A !
 

Kompetencje kluczowe rozwijane na kółku:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne,
 • uczenie się,
 • społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Metody pracy:

 • elementy pogadanki,
 • burza mózgów,
 • gry i zabawy dydaktyczne,
 • eksperymenty,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • praca z tekstem,
 • krótki film dydaktyczny,
 • prezentacja multimedialna.

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa.

 

2020 / 2021: NAUKA TO PRZYSZŁOŚĆ !

W tym roku zdobywamy wiedzę w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczniowie poznają kolejnych czterech naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha.

Jakie mogą być konsekwencje eksploatacji planety?
Co przyniesie rozwój technologii?
Jak za kilkadziesiąt lat może wyglądać świat?

Na te oraz na inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź.

 

ETAP I

Historia pozyskiwania energii

CELE OGÓLNE: 
- zapoznanie uczniów z historią pozyskiwania energii
CELE SZCZEGÓŁOWE - Uczeń:
- wie, czym jest energia, do czego służy i zna jej podstawowy podział 
- wie, z jakiej energii korzystano kiedyś 
- wie, do czego służą wiatraki i młyny wodne 
- wie, z czym się wiązał rozwój przemysłu na kolei 
- wie, w jaki sposób wykorzystywano kiedyś ropę naftową 
- dowiaduje się o gazie ziemnym, węglu i energii jądrowej 
- pracuje w nietypowych warunkach i pod presją czasu 

ENERGIA otacza nas z każdej strony - występuje w przyrodzie, w nas samych, w sprzętach domowych. Jest po prostu wszędzie i otacza nas w różnych postaciach np. energii elektrycznej, słonecznej lub cieplnej. Jeden rodzaj energii może zamienić się w drugi.

ENERGIA WIATROWA To niewyczerpane źródło energii pozyskiwane od wieków - korzystano z niego już w starożytności. Przed naszą erą w Egipcie i w rejonie Morza Śródziemnego wykorzystywano żagle do napędzania łodzi. Żaglowce to bardzo istotna część transportu morskiego - wiatr swoją siłą pcha statek do przodu i wykorzystuje się to do dziś.  Mniej więcej 1800 lat temu w Chinach i w krajach leżących przy Morzu Śródziemnym pojawiły się pierwsze wiatrowe silniki. Czasami wykorzystywano je, żeby osuszać ziemię pod tereny uprawne. W późniejszym czasie również do mielenia ziarna. Kiedy wiatraki z poziomą osią, czyli takie, jakie kojarzymy z polskich pól, pojawiły się w Europie? Korzystano z nich we Francji już w XII wieku. Pierwsza wzmianka o młynie wietrznym w Polsce pochodzi z 1271 roku. Za pomocą wiatru można wytworzyć energię elektryczną. Z budowy wiatraków słyną przede wszystkim Holendrzy - te budowle to symbol tego kraju. W Danii energia wiatrowa stanowi prawie połowę wytwarzanej energii elektrycznej. Największą na świecie elektrownią wiatrową na morzu jest dzisiaj „London Array” w Wielkiej Brytanii. Prąd, który jest produkowany dzięki niej, może zasilać aż pół miliona domów.

ENERGIA z SILNIKA PAROWEGO W XVIII wieku w Anglii zaczęła się rewolucja przemysłowa. Dzięki niej takie kraje, jak Anglia, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone stały się światowymi mocarstwami gospodarczymi. To nie byłoby możliwe bez wynalezienia silnika parowego. Jego twórcą był Thomas Newcomen. Po raz pierwszy zastosowano silnik parowy w 1712 roku w kopalni węgla, gdzie za zadanie miał usuwać z wykopów wodę. Zastępował on pracę wielu ludzi. Silnik parowy był ciągle udoskonalany. Znalazł swoje zastosowanie również w hutach i w przemyśle związanym z szyciem ubrań. W kolejnych latach udało się stworzyć silnik lokomotywowy. Parowóz stał się symbolem rozwoju gospodarczego XIX wieku. Zobacz film: film: Jak zbudować silnik parowy?

ROPA NAFTOWA była wykorzystywana przez człowieka już bardzo dawno temu. Indianie w Ameryce uszczelniali nią czółna - swoje kajaki. Prawdopodobnie stosowali jej do opału. Polak Ignacy Łukasiewicz stworzył pierwszą lampę naftową i doprowadził do zbudowania pierwszej kopalni ropy naftowej. Do czasu kiedy nie rozpowszechniła się elektryczność, oświetlenie naftowe było jednym z głównych źródeł światła w budynkach. Ignacy Łukasiewicz urodził się w 1822 roku. Jako pierwszy uzyskał naftę z ropy naftowej i zastosował ją do oświetlenia. W 1853 roku wynalazł lampę naftową. Był dyrektorem i jednym z założycieli kopalni ropy naftowej w Bóbrce - pierwszej kopalni ropy naftowej na świecie. Dziś ropa naftowa jest podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego - z niej wyrabia się m.in. benzynę, oleje, parafinę, smary, asfalt oraz plastik.

Do produkcji energii jest wykorzystywany również WĘGIEL. Leży on głęboko pod ziemią i jest wydobywany przez górników w kopalniach. Powstawał wiele milionów lat temu w takich warunkach klimatycznych i pogodowych, które na to pozwalały. Nie możemy uznawać węgla za najlepsze źródło energii, ponieważ kiedyś z pewnością się skończy. Już dzisiaj górnicy muszą kopać coraz głębiej, żeby się do niego dostać. Węgiel to nieodnawialne źródło energii.

Podobnie jak węgiel, nieodnawialnym źródłem energii jest GAZ ZIEMNY. To naturalne paliwo kopalne, które jest wydobywane ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. To mieszanina gazów i par, które wydobywają się z ziemi. Pokłady gazu ziemnego mogą występować samodzielnie albo towarzyszyć złożom węgla i ropy naftowej. Ciekawostka: czy wiesz, że gaz ziemny nie ma zapachu? Zapach się do niego dodaje przed dystrybucją, żeby móc go rozpoznać, kiedy się ulatnia i jest niebezpieczny.

ENERGIA JĄDROWA wydziela się w trakcie przemian jądrowych. Jej podstawowym źródłem jest uran. Jednym z naukowców, którzy pracowali nad wykorzystaniem tego typu energii był Polak Józef Rotblat. Naukowiec, gdy zorientował się, jak wiele zniszczeń może spowodować bomba atomowa, zaczął protestować przeciwko jej stosowaniu. W Polsce do dzisiaj nie została rozwinięta energetyka jądrowa, ale planuje się budowę pierwszych takich elektrowni.Zobacz film: Z czego się składa i jak zbudowana jest elektrownia jądrowa? Józef Rotblat sam o sobie mówił, że jest Polakiem z brytyjskim paszportem. To niesamowity fizyk. Razem z amerykańskimi naukowcami był w zespole, który pracował nad konstrukcją bomby atomowej. Kiedy zorientował się, że głównym celem badań tak naprawdę jest zapewnienie przewagi wojskowej armii USA, wycofał się i został głośnym przeciwnikiem eksperymentów zbrojeń jądrowych. Jego działalność została doceniona i przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla.

 

Gry interaktywne na zajęciach kółka

 

Prąd elektryczny. Największy wynalazek ludzkości?

CELE OGÓLNE:

- uczeń wie i rozumie, jak powstaje prąd i czym on jest

CELE SZCZEGÓŁOWE, Uczeń:

- wie, czym jest prąd
- wie, jak powstaje prąd
- wie, że są różne sposoby pozyskiwania prądu - bardziej lub mniej ekologiczne
- poznaje eksperymenty z prądem
- myśli o prądzie abstrakcyjnie

Dlaczego prąd jest dla nas tak ważny? Bez niego nie moglibyśmy jeździć tramwajem, przeglądać stron internetowych lub oglądać meczu w telewizji. Bez niego nie zrobilibyśmy prania, nie wyprasowalibyśmy koszuli, a po zmierzchu musielibyśmy używać świec lub lamp naftowych.  Wszyscy wiemy, że prąd znajduje się w gniazdkach w naszych domach - po podłączeniu kabli elektrycznych, możemy sprawić, że urządzenie zacznie działać. Skąd jednak wziął się prąd w tym gniazdku?

W Polsce energia elektryczna dostarczana jest przede wszystkim z elektrowni węglowych. Żeby powstał prąd, spala się węgiel w specjalnych piecach, a następnie podgrzewa zgromadzoną w instalacji wodę. Dzięki temu powstaje para wodna o temperaturze około 600 stopni i pod wysokim ciśnieniem. Rozprężająca się para wprowadza turbinę w ruch. Jest ona połączona wałem z generatorem prądu i w efekcie wytwarza prąd elektryczny. Wszystko jest powtarzane przez 24 godziny na dobę, żeby każdy z nas miał stały dostęp do energii elektrycznej w domu.

Bardzo wydajne są elektrownie jądrowe, jednak w Polsce jeszcze nie ma takich elektrowni. Na całym świecie istnieje ponad 450 reaktorów, a budowanych jest ponad 50 kolejnych. Największa elektrownia jądrowa w Europie znajduje się na Ukrainie. Największe elektrownie tego typu na świecie znajdują się w Kanadzie oraz w Korei Południowej, Japonii i Francji. Koszt elektrowni Bruce wyniósł prawie 8 miliardów dolarów.

Źródłem energii elektrycznej mogą być również źródła odnawialne, takie jak wiatr, woda, słońce albo biomasa. To bardziej ekologiczne rozwiązanie niż produkcja prądu z węgla.

Żeby tworzyć energię z wody, potrzebne są hydroelektrownie, do tworzenia energii z wiatru potrzebne są olbrzymie wiatraki. Niestety budowa elektrowni słonecznych, wodnych lub wiatrowych jest droższa niż wydobywanie węgla. Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest ekologiczna, ponieważ nie wymaga spalania żadnego paliwa. W 2018 roku elektrownie wiatrowe dostarczyły ludzkości 4,8% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Elektrownia słoneczna - fotowoltaika najczęściej oznacza instalacje, które przekształcają energię słoneczną na prąd. Takie panele można zastosować w prawie każdych warunkach. Elektrownia działa nie tylko podczas słonecznych dni, panele reagują na każde światło, również przez chmury. Elektrownia wodna - człowiek od zamierzchłych czasów wykorzystywał siłę wody. Niestety, żeby zbudować elektrownię z zaawansowanym systemem nowoczesnych turbin, jak i przydomową stację mocy, trzeba to zrobić w odpowiednim miejscu, w którym woda się porusza. Energia geotermalna i biomasa - to również ekologiczne rozwiązanie. Z dzisiejszą technologią możemy wykorzystywać energię cieplną skał, gruntu oraz wody. Biomasa to drewno odpadowe, drewno o niskiej jakości technologicznej, odchody zwierząt, odpady produkcji rolniczej, oleje roślinne, wodorosty lub tłuszcze zwierzęce. To wszystko, czego już nie potrzebujemy, może służyć do tworzenia energii. Zobacz film: Prąd z ogórka.

 

Uczniowie z Eureka! przeprowadzili lekcję o prądzie w klasie 8

 

Energia odnawialna

CELE OGÓLNE: 
- uczeń wie i rozumie, czym jest energia odnawialna
 
CELE SZCZEGÓŁOWE, Uczeń: 
- wie, czym jest energia odnawialna i zna jej różne rodzaje
- zna fakty o wodorze
- zna sposoby na oszczędzanie
 
Odnawialne źródła energii to takie źródła, których wykorzystanie nie powoduje wyczerpania ich zasobów. Ich zasób odnawia się bardzo szybko. To na przykład słońce, wiatr, woda, biomasa, ciepło pozyskane z głębi ziemi (energia geotermalna). Nieodnawialne źródła energii to takie źródła, które odtwarzają się w przyrodzie bardzo powoli albo wcale - węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny lub uran. W Polsce w 2017 roku odnawialne źródła energii zaspokajały 11,3% zapotrzebowania na energię. W 2011 roku naukowcy z amerykańskiego uniwersytetu Notre Dame wymyślili farbę solarną, którą można malować ściany budynków. Taka farba nałożona na powierzchnię budynku potrafi produkować słoneczną energię elektryczną. Kilka lat później naukowcy z Melbourne w Australii stworzyli jeszcze bardziej niezwykłą farbę, która przekształca wilgotne powietrze i promienie słoneczne w wodór, czyli w źródło czystej energii. Finalna wersja produktu powstanie za kilka lat, ma być powszechnie dostępna i dość tania. Wodór może przyczynić się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska. W tym momencie rzadko korzysta się z wodoru, ale jego zastosowanie ciągle się rozwijają. Już dziś jest używany do produkcji paliw, nawozów sztucznych, szkła i stali oraz do wytwarzania różnych produktów spożywczych, na przykład margaryny. Wodór może napędzać pojazdy (samochody, autobusy, pociągi lub łodzie), wytwarzać energię elektryczną i ciepło. Obejrzyj film: Jak zbudować model elektrowni wiatrowej?
 
Przygotowanie gazetki o energii odnawialnej i nieodnawialnej
 
Gazetkę można podziwiać w holu szkoły
 
Energia przyszłości
CELE OGÓLNE:
- uczeń dowiaduje się wielu rzeczy o energii przyszłości
CELE SZCZEGÓŁOWE, Uczeń:
- poznaje energię pochodzącą z przestrzeni kosmicznej
- dowiaduje się o energii burzy, huraganów, lawy wulkanicznej i ludzkiego ciała
 
Międzynarodowy zespół naukowców wykazał, że można wytwarzać energię elektryczną, korzystając z różnicy temperatur między planetą Ziemią a schłodzoną głębią Kosmosu. Naukowcy udowodnili również, że można pozyskiwać energię z czarnych dziur, czyli z obiektów astronomicznych, w których grawitacja jest tak silna, że nie da się go opuścić. Niestety, biorąc pod uwagę współczesną technologię, jest to bardzo trudne do zrobienia. Mogłaby tego dokonać jedynie bardzo zaawansowana cywilizacja.
Istnieje pomysł, żeby zbudować elektrownię słoneczną na orbicie w kosmosie. Panele słoneczne ze stacji kosmicznych mogłyby bezprzewodowo przesyłać energię na Ziemię. Problemem są niestety fundusze. Taki projekt zwróciłby się dopiero wnukom inwestorów.
Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i z Polski znaleźli sposób na „łapanie” piorunów. Dzięki temu można przed nimi chronić budynki i ludzi, a także korzystać z ich energii. Badacze ściągają pioruny dzięki drutowi, który dobrze przewodzi prąd i jest przyczepiony do miniaturowej rakiety wystrzeliwanej w kierunku chmur burzowych. Niektóre pioruny niosą w sobie taki ładunek elektryczny, że mogłyby zasilać żarówkę przez 2 miesiące. Każdego dnia na świecie szaleje około 10 milionów piorunów. Na Florydzie w Stanach Zjednoczonych budują pierwszą elektrownię, która będzie masowo zbierać, akumulować i przekazywać energię z wyładowań atmosferycznych.
Energia pływów morskich - przypływy i odpływy to opadanie i podnoszenie poziomu wody w morzach i oceanach. Ich energię wykorzystuje się w specjalnych elektrowniach. Pierwsza z nich powstała u wybrzeży Francji w 1967 roku. Do dziś to największa elektrownia tego typu. Inne można znaleźć w Rosji, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Chinach. Ich wielkimi zaletami jest brak zapotrzebowania na paliwo oraz to, że działają niezależnie od warunków pogodowych. Niestety wybudowanie tego rodzaju elektrowni jest bardzo drogie, dodatkowo naukowcy obawiają się, że mogłoby to mieć bardzo niekorzystny wpływ na klimat. Być może w przyszłości zaczniemy również wykorzystywać energię z prądów morskich.
Ciepło z wnętrza Ziemi jest nazwane energią geotermalną. To naturalne źródło energii. Takiej energii nie da się jednak używać wszędzie - nie w każdym miejscu da się ją wydobyć na powierzchnię. Musi to być w takich miejscach, gdzie występują podziemne gorące zbiorniki wody geotermalnej. Ma ona wiele plusów - można jej używać niezależnie od pogody lub pory roku, a jej instalacja nie jest zagrożeniem dla środowiska. W przypadku gorących źródeł i gejzerów gorąca woda wydostaje się na powierzchnię w naturalny sposób. Najczęściej jednak ciepłą wodę geotermalną wydobywa się za pomocą odwiertów. Na jej miejsce wpuszcza się zimną wodę, która potem jest ogrzewana przez ciepłe skały. Taka woda może służyć do produkcji energii elektrycznej - niestety gorących źródeł nie ma za wielu.
W Islandii postanowiono wykorzystać energię cieplną wulkanu. Wykonano odwiert głęboki na niemal pięć kilometrów, który pozwala na pozyskiwanie gorącej magmy o temperaturze ponad 425 stopni. To czyste, potężne i ekologiczne źródło prądu. Zobacz film: Jak zrobić wulkan w domu?
Moc ludzkiego ciała - ludzkie ciało również wytwarza sporo energii. W niektórych krajach już funkcjonują nowoczesne rozwiązania, które korzystają z energii pochodzącej od nas samych. Zobacz film: Czy rower może produkować prąd?
Metro w Paryżu chce korzystać z energii wytwarzanej przez pasażerów oraz z ciepła wytwarzanego przez ruch pociągów. Na stacjach metra panuje stała temperatura 14-20 stopni Celsjusza przez cały rok. Z podziemnych korytarzy będzie pobierane to ciepło i potem wykorzystywane do ogrzewania budynków. Plusem takiego rozwiązania jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska. Minusem jest to, że koszt przedsięwzięcia jest bardzo wysoki.
Centrum handlowe Mall of America w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych nie ma systemu centralnego ogrzewania. Jest ono zapewniane przez ciepło słoneczne (świetliki w dachu), ciepło z oświetlenia i to wytwarzane przez ciała klientów. To bardzo skuteczne i tanie rozwiązanie. Fabryka samolotów Boeing w Waszyngtonie jest ogrzewana wyłącznie przez ciepło generowane przez oświetlenie i ciepło wydzielane przez pracowników. Warto zwrócić uwagę na to, że ta fabryka jest największym na świecie budynkiem pod względem objętości. Dworzec Centralny w Sztokholmie w Szwecji wykorzystuje ciepło generowane przez ludzkie ciała. Ciepło podgrzewa wodę, którą pompuje się do systemu centralnego ogrzewania pobliskiego biurowca. Wszystko zostało wymyślone przez dwóch pracowników tego budynku w czasie przerwy na kawę. Swój plan spisali i narysowali na ... chusteczce!
 

Mini-wykład o energii odnawialnej i energii przyszłości.
 
 
c.d.n.

 

 

2019 / 2020: ODKRYJ TAJEMNICE NAUKI

 

Zgodnie z przekonaniem, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej, na zajęciach kółka uczniowie poznają dobre przykłady, na których mogą się wzorować w swoim codziennym życiu.

Są to wzorce pełne odwagi, budujące przekonanie, że warto wierzyć we własne siły i marzenia.

 

 

 

I ETAP

Stanisława Adamowiczowa - lekarka i specjalistka zdrowia publicznego. Ukończyła Wyższe Kursy Nauk Przyrodniczych oraz 4 lata medycyny, a także kurs statystyki demograficznej i lekarskiej. Zajmowała się zagadnieniami regulacji urodzeń, regulacji płodności, statystyką i demografią międzynarodowymi zagadnieniami zdrowia publicznego oraz epidemiologią chorób zakaźnych i społecznych. Odpowiedzialna za wydawanie Przeglądu Epidemiologicznego od pierwszej jego publikacji w 1920 roku. W 1963 roku otrzymała habilitację. Należała do Światowej Federacji Kobiet z Wyższym Wykształceniem i była przewodniczącą tej organizacji w latach 1939 do 1945.

           

1) Choroby i wielkie epidemie

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historią chorób i wielkich epidemii

Cele szczegółowe - uczeń:

- zna pojęcia takie jak: epidemia, pandemia itp.,

- zna różne choroby i ich historię,

- zapoznaje się z biografią Stanisławy Adamowiczowej.

 2) Co to jest odporność i dlaczego się szczepimy?

Cel ogólny: promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie czym jest odporność,

- tłumaczy dlaczego się szczepimy.

3) Higiena osobista kiedyś i dzisiaj

Cel ogólny: uczeń poznaje podstawowe współczesne nawyki higieniczne

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie w jaki sposób zmieniły się nawyki higieniczne na przestrzeni lat,

- tłumaczy, dlaczego warto dbać o higienę i w jaki sposób to robić.

4) Co robić, żeby być zdrowym?

Cel ogólny: promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie w jaki sposób można dbać o zdrowie,

- wie czym jest zdrowie i dlaczego warto o nie dbać,

- uczy się odpoczywać,

- poznaje zdrowe potrawy.

 

II ETAP

Jan Czochralski - odkrywca metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, służącej obecnie do otrzymywania monokryształów, które są podstawą do produkcji mikroprocesorów. Wynalazca stworzył także stop bezłożyskowy (metal B), który doprowadził do rewolucji w kolejnictwie. Mimo braku matury jest najczęściej cytowanym polskim uczonym. Jeden z najwybitniejszych polskich wynalazców.

       

5) Jan Czochralski - wybitny pasjonat

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z postacią Jana Czochralskiego

Cele szczegółowe - uczeń:

- uczeń wie kim był i czym się zajmował Jan Czochralski,

- zna pojęcia takie jak: wybitny i pasjonat.

6) Odkrywamy odkrycia. Czym jest Metoda Czochralskiego?

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z metodą otrzymywania monokryształów autorstwa J. Czochralskiego

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie kiedy została wynaleziona, na czym polega i do czego wykorzystano słynną Metodę Czochralskiego,

- jest zaznajomiony z pojęciem odkrycia i odkrywcy,

- samodzielnie hoduje kryształy różnych soli,

- wie czym jest monokryształ krzemu i do czego może służyć.

7) Rozwój mikroprocesorów. Od kalkulatora do konsoli.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z pojęciem mikroprocesora i przedstawienie jego rozwoju.

Cele szczegółowe - uczeń:

- wie czym jest mikroprocesor i jaka jest jego budowa,

- wie, jaki wpływ na rozwój mikroprocesorów miała Metoda Czochralskiego,

- zna pojęcie mocy obliczeniowej,

- wie jak wyglądał rozwój mikroprocesorów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

8) Metal B, czyli Jan Czochralski zmienia kolejnictwo

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z odkryciem Jana Czochralskiego - Metalem B,  - zobrazowanie jego wpływu na kolejnictwo.

Cele szczegółowe - uczeń:

- zna jedno z największych odkryć Jana Czochralskiego, czyli   stop metalu określany mianem Metalu B,

- wie jaki wpływ Metal B wywarł na kolejnictwo,

- wie czym jest stop metalu,

- zna pojęcie transportu kolejowego i kolei dużych prędkości.

 

III ETAP

Mieczysław Bekker zajmował się m.in. nowoczesną teorią ruchu pojazdów terenowych. Autor licznych publikacji naukowych, trzykrotnie nagrodzony tytułem Honoris Causa. Przewodniczył zespołowi opracowującemu dla NASA pojazd zdolny do poruszania się po księżycu. Polski uczony był twórcą rozwiązań technicznych zapewniających pojazdowi poruszanie się po powierzchni. Jego łazik księżycowy Lunar Roving Vehicle (LRV) uczestniczył w misjach Apollo 15, 16 i 17.

       

 

9) Mieczysław Bekker i jego łazik.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z postacią Mieczysława Bekkera i z jego wynalazkiem
Cele szczegółowe - uczeń:
- wie, kim był i czym się zajmował Mieczysław Bekker,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie,
- wie, czym są łaziki księżycowe i po co się je wysyła,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie,
- rozwija zdolności manualne.

10) Historia badań kosmosu.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historią badań kosmosu
Cele szczegółowe - uczeń:
- wie, czym są sondy, satelity, stacje kosmiczne,
- wie, na jakiej zasadzie działa rakieta,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie,
- rozumie pojęcie rywalizacji.

11) Misja Apollo i lądowanie na Księżycu.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historią lądowania człowieka na Księżycu
Cele szczegółowe - uczeń:
- wie, na czym polegała i jak przebiegała misja Apollo 11,
- zna podstawowe informacje i ciekawostki na temat Księżyca,
- rozwija umiejętności komunikacji i współpracy,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie,
- uczy się działać w niestandardowych warunkach,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie.

12) W jaki sposób powinniśmy badać kosmos?

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z tematem badania kosmosu
Cele szczegółowe - uczeń:
- uczestniczy w debacie oksfordzkiej,
- uczy się działać w niestandardowych warunkach,
- pracuje zgodnie z instrukcją i dyscyplinuje się w czasie,
- podnosi poziom kreatywności i rozwija twórcze myślenie.

 

ETAP IV

(realizowany zdalnie od 30 III)

Gdybyśmy mieli wskazać najwybitniejszego polskiego pianistę, to Józef Hofmann z pewnością mógłby za takiego uchodzić. Już jako kilkulatek grał koncerty na całym świecie, m.in. w USA. Skąd wzięła się jego miłość do muzyki? Cóż, z pewnością wpływ na nią miał jego ojciec Kazimierz Hofmann – kompozytor, dyrygent i również pianista oraz matka – śpiewaczka. Wychowywany w takich okolicznościach szybko zapałał gorącym uczuciem do muzyki, szczególnie fortepianowej. Warto wspomnieć, że Józef Hofmann korespondował z Thomasem Edisonem, chcąc wykorzystać jego wynalazek – fonograf, do zarejestrowania swojej muzyki. Owocem wspomnianej korespondencji był niezwykle miły gest ze strony wielkiego wynalazcy. Otóż Edison wysłał gotowy fonograf Józefowi Hofmannowi w prezencie do Berlina, gdzie ten studiował. Dzięki temu jego muzyka – jako pierwsza w historii – została zarejestrowana na woskowym wałku odtwarzanym w fonografie.

* obejrzyj FILM: jak działa fonograf?

Hofmann był również wynalazcą, stworzył ponad 70 rozmaitych urządzeń, np. wycieraczki samochodowe. Jego przenikliwy umysł konstruował rozwiązania wielu codziennych problemów, z jakimi sam Hofmann musiał się zmagać. Ten niezwykły wynalazca o duszy artysty opatentował m.in. taboret z możliwością regulacji wysokości przeznaczony do gry na pianinie, czy urządzenie służące do pomiaru siły nacisku palców pianisty. Jego drugą pasją była motoryzacja, stąd wynalazki takie jak resory samochodowe, czy wspomniane wycieraczki.

ZADANIE 1

Ułóż odtwarzacze muzyczne od najstarszego do najmłodszego.

ZADANIE 2

Przyporządkuj nośniki muzyczne do odtwarzaczy z zadania 1.

uwaga: wieŻa piszemy przez Ż (przepraszam za nie swój błąd kiss ) !

ZADANIE 3

Znajdź 10 pojęć związanych z muzyką, ukrytych w poniższej wykreślance.

ZADANIE 4

Design Thinking - skutkiem działań według tej metody są innowacyjne rozwiązania, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby ludzi.

Czy wiesz, że w 1949 roku, kiedy nie znano jeszcze przenośnych zestawów do słuchania radia, ludzie już przeczuwali, że powinno się wynaleźć takie urządzenie? Wyobrażali sobie, że mogłoby ono wyglądać na przykład tak:

The radio hat - "radiokapelusz" miał być wyposażony w antenę i światełka sygnalizujące odbiór sygnału radiowego, na czubku głowy: włącznik i regulator głośności oraz pokrętło nastawiania częstotliwości (wybierania programów), słuchawki, a we wnętrzu wypukłej części - odbiornik radiowy.

A teraz pomyśl, puść wodze wyobraźni i zaprojektuj - narysuj urządzenie, które rozwiązywałoby jakiś problem lub odpowiadało Twojej konkretnej potrzebie (coś, czego dotychczas nikt nie wynalazł, a BARDZO by Ci się przydało...).

Każdy uczestnik kółka Eureka przysyła zdjęcie swojego rysunku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jestem bardzo ciekawa Waszych wynalazków! Każdy przysłany pomysł = + za aktywność.

 

Oto projekt Małgosi: TELEPORTER (aplikacja na telefon)

- rzeczywiście na czasie i BARDZO by się przydało!

 

 

obejrzyj film: Jeden człowiek - wiele talentów

Józef Hofmann był, co nie ulega wątpliwości, wybitnym pianistą. Koncertował na całym świecie, choć największą sławę zdobył występami w USA. Jego drugą, równie wielką pasją była motoryzacja, której oddawał się w wolnym czasie. Mówi się, że Hofmann to wynalazca o duszy artysty (choć niektórzy uważają, że było dokładnie odwrotnie) i coś w tym jest. Opatentował on ponad 70 wynalazków, z czego najbardziej znane są wycieraczki oraz resory samochodowe. Jeśli chodzi o wycieraczki, to jego projekt został wdrożony do seryjnej produkcji w fabryce Forda, a to naprawdę wielki sukces!

Jeśli chodzi o historię polskiej motoryzacji, to jednym z ważniejszych momentów było rozpoczęcie produkcji auta o nazwie CWS T-1 w 1927 roku. Był to pierwszy polski samochód produkowany seryjnie. Ogromną popularnością cieszyły się też konstrukcje powstałe w znacznie późniejszych latach – Syrena, Nysa, Żuk, czy Fiat 126p (popularny Maluch). Niestety aktualnie na rynku nie funkcjonuje żadna polska firma oferująca samochody produkowane seryjnie.

Historia motoryzacji obfituje w wiele przełomowych wydarzeń. Jednym z takich wydarzeń było stworzenie w 1886 roku pierwszego automobilu – Benz Patent-Motorwagen Nummer 1, który został skonstruowany przez Karla Benza. Jego maksymalna prędkość wynosiła 16 km/h. Wielkim wydarzeniem było również wprowadzenie do masowej produkcji Forda T. Auto stało się niezwykle popularne, powstało ponad 15 milionów egzemplarzy.

Na przestrzeni lat w motoryzacji wykorzystywano różnego typu silniki spalinowe. Pomy-słodawcą takiego rozwiązania był francuz – Philippe Lebon. Z kolei pierwszy faktycznie działający silnik spalinowy w 1860 roku zbudował Étienne Lenoir. Aktualnie ogromną po-pularność zdobywają auta elektryczne. Prym w ich produkcji wiedzie firma Tesla.

 

**********************************************************************************

Działamy zdalnie

 

 

Zbliżamy się do podsumowania projektu

Prezentujemy naszą pracę finałową i zachęcamy do odwiedzenia

profilu projektu BYĆ jak IGNACY na fb - już niedługo głosowanie!

 

Ubiegamy się o nadanie tytułu Naukowej Szkoły Ignacego.

 

Ale to jeszcze nie koniec laughing !!!

w ramach kontynuacji naszego projektu zapraszam do obejrzenia kilku ciekawych filmów, które pozwolą Wam dowiedzieć się:


1) Co wynalazł Jan Szczepanik?


2) Kim był Kazimierz Funk?


3) Jaką tajemnicę rozwiązał Marian Rejewski?


4) Jak Henryk Magnuski usprawnił komunikowanie się?