Pracownicy

 

  • Magdalena Bąkowska – pomoc kuchenna
  • Elżbieta Kaczmarek – sprzątaczka
  • Katarzyna Konieczna – woźna
  • Anna Lewandowska – sprzątaczka
  • Maria Mizerna – sekretarz
  • Zdzisław Noskowiak – st. rzemieślnik
  • Wiesława Nowik – główna księgowa