Zaproszenie na bezpłatne badanie stomatologiczne (styczeń 2024)

26 stycznia 2024 o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Rogalinie odbędzie się spotkanie stomatologiczne, podczas którego przeprowadzane będą bezpłatne badania uczniów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli rodzic wyrazi zgodę - wraz z fluoryzacją zębów). Po spotkaniu uczniowie otrzymają w formie pisemnej informacje dla rodzica o stanie zdrowia jamy ustnej. Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania i wypełnienia - poniżej.

Zasady korzystania Uczniów Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

z usług stomatologicznych

w gabinecie K.A DENT KRZYSZTOF ADAMCZAK, Rogalinek, ul. Gen. Sikorskiego 2

Komplet dokumentów musi być wypełniony oraz podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego - są to:

  • Karta Stomatologiczna
  • RODO
  • Zgoda na wykonanie badania stomatologicznego/fluoryzacji
  • Oświadczenie opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego (w przypadku pacjenta poniżej 18roku życia)

>> POBIERZ DOKUMENTY DO WYDRUKOWANIA I WYPEŁNIENIA <<

W ramach szkolnej wizyty, dziecko będzie miało przeprowadzone bezpłatne badanie stomatologiczne jamy ustnej, które będzie wykonywane przez lekarza dentystę Marię Kowalczyk. Po wizycie dziecko otrzyma informację pisemną o stanie zdrowia jamy ustnej.

Kierownikiem Podmiotu Leczniczego K.A DENT Krzysztof Adamczak tel: (61) 307-05-60 tel: 509-835-329

Uczniowie szkoły mogą również zgłaszać się do gabinetu, po wcześniejszym ustaleniu terminu - zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem (61) 307 05 60 lub osobiście w gabinecie stomatologicznym.

Godziny przyjęć w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • ŚRODA 13:30 – 18:00
  • PIĄTEK 12:00 – 16:00
  • SOBOTA 8:00-14:00