Komunikat Rady Rodziców (wrzesień 2023)

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za dokonane w nowym roku szkolnym wpłaty składki na konto Rady Rodziców (77 9048 0007 0000 5092 2000 0001). Tych z Państwa, którzy nie wpłacili jeszcze składki, a chcieliby zrobić to za pomocą przelewu na konto, prosimy o podanie w tytule przelewu - imienia i nazwiska ucznia (imion i nazwisk, jeśli wpłata dotyczy 2 lub więcej dzieci) oraz klasy do której Państwa dziecko/dzieci uczęszczają. Takie oznaczenie przelewu ułatwi księgowanie oraz komunikację między Skarbnikiem RR a Skarbnikami klasowymi.

Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna.
Finansujemy z niej szereg akcji i zakupów na rzecz szkoły i rozwoju naszych dzieci.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie szkoły.

Z poważaniem,
Rada Rodziców