III Gminny Konkurs za nami! (listopad 2022)

27 października 2022 w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie odbył się III Gminny Konkurs „Z kodowaniem za pan brat” dla uczniów klas 1-3. W konkursie brały udziały trzyosobowe drużyny, reprezentujące szkoły podstawowe w: Krośnie, Czapurach, Krosinku Pecnej, Rogalinie oraz z SP nr 1 w Mosinie. Uczniowie indywidualnie oraz w zespołach rozwiązywali kolejne zadania, które bezpośrednio po ich zakończeniu były oceniane i punktowane.

Po zliczeniu punktacji wyłoniono laureatów:

I miejsce - SP Rogalin- Nel Buczkowska, Natalia Skubich-Kolenda, Hanna Gospodarczyk

II miejsce - SP Krosinko- Marcel Krymow, Franciszek Słoma, Martyna Rogacka

III miejsce - SP Pecna- Ricardo Ojeda Jujka, Bartosz Michalak, Aleksandra Ostrowicz

Uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.

Po zakończonym konkursie organizatorzy przygotowali dla dzieci prezent - udział w warsztatach z programowania zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji Mały Inżynier.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej zabawy za rok.

Ewa Cebulska, Agnieszka Feder