Dzień Patrona (maj 2022)

Po długiej przerwie mogliśmy znowu świętować Dzień Patrona.  Głównym punktem programu były zawody w szybkim chodzeniu -,,Chody na obchody", w których uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. Zadanie nie było proste, ponieważ nogi rwały się do biegu. Natomiast młodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pogadance przeprowadzonej przez p. Piotra Wilanowskiego. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali ciekawostek o parku i pałacu w Rogalinie. Kolejnym punktem programu było złożenie wiązanki kwiatów w mauzoleum w Rogalinie.  Uczczono w ten sposób pamięć naszego patrona szkoły Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego.  Na zakończenie obchodów czekała wszystkich w szkole wielka piknikowa uczta.