Informacja Rady Rodziców (listopad 2021)

Szanowni Państwo,

Składka na rzecz Rady Rodziców jest dobrowolną wpłatą.

Dlaczego warto opłacić tę składkę? Co moje dziecko będzie z tego mieć?

 

Z zebranych co roku składek RR (w jej skład wchodzą tzw. “trójki klasowe”) finansuje lub dofinansowuje zakupy na potrzeby dzieci i szkoły. W minionych latach były to m.in.:

1. dofinansowanie zakupu interaktywnych tablic multimedialnych do poszczególnych sal lekcyjnych,

2. dofinansowanie montażu klimatyzacji w sali informatycznej oraz sali lekcyjnej nr 3

3. dofinansowanie GeniBota (robot do nauki kodowania) oraz innych sprzętów niezbędnych do nauki kodowania,

4. dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,

5. zakup nagród w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

6. zakup gier planszowych do świetlicy,

7. zakup pączków (Tłusty Czwartek) czy lodów (Dzień Dziecka) dla każdego ucznia,

8. dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego.

 

Dobrowolne składki wpłacane przez rodziców pokrywają co roku ok. 45% ww. potrzeb dzieci i szkoły.

 

Z tego powodu RR organizuje dodatkowe formy pozyskania funduszy. Są to m.in.:

1. pikniki rodzinne,

2. zabawy karnawałowe,

3. sprzedaż okazjonalna ciast i innych smakołyków w sezonie letnim.

 

Zachęcamy do wpłat i aktywności w ramach organizowanych przez nas wydarzeń.

 

SKŁAD  RR w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący Rady Rodziców: Stanisław Chałupczak

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Katarzyna Borucka

Skarbnik Rady Rodziców: Paulina Gucka

 

W roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki jest następująca:

1 dziecko uczęszczające do szkoły: 50 zł

2 dzieci i więcej: 40 zł za każde dziecko

 

Składki można wpłacać na konto RR: 77 9048 0007 0000 5092 2000 0001