Zarządzenie dyrektora (październik 2020)

W związku z zakwalifikowaniem powiatu poznańskiego od dnia 10 października 2020r. do strefy „żółtej” wprowadza się od 12 października 2020  dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły obowiązek zakrywania nosa i ust również na terenie boiska szkolnego, placu zabaw oraz podczas przejścia do i z autobusu szkolnego. Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych zostaje rozciągnięty na tereny na otwartym powietrzu w związku ze wzrostem zakażeń w całym kraju.

pełna treść

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. PREZYDENTA RP EDWARDA RACZYŃSKIEGO W ROGALINIE

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia aneksu do procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązującej na terenie szkoły od 1 września 2020r.

Na podstawie:

  • 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
  • ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 1356)
  • ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Dyrektor szkoły:

1. Wprowadza  aneks do procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w  Rogalinie.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

12.10.2020

DYREKTOR

ANNA BĄK

 

Aneks nr 1

do Procedur bezpieczeństwa  mających na celu zapobieganie i  przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników  Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

1. W związku z zakwalifikowaniem powiatu poznańskiego od dnia 10.10.2020r. do strefy „żółtej” wprowadza się od 12.10.2020  dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły obowiązek zakrywania nosa i ust również na terenie boiska szkolnego, placu zabaw oraz podczas przejścia do i z autobusu szkolnego.

2. Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych zostaje rozciągnięty na tereny na otwartym powietrzu w związku ze wzrostem zakażeń w całym kraju.

12 października 2020r.