Komunikat (wrzesień 2020)

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Szkoła od 1 września wznawia działalność stacjonarną, jednak pracować będziemy w reżimie sanitarnym. Bardzo proszę:

1. zapoznać się z:

A. zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 27 sierpnia 2020 oraz z załącznikiem nr 1 do tego zarządzenia (Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i  przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od  1  września 2020r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w  Rogalinie).

B. informacją na temat organizacji 1 września 2020 (poniżej)

2. pobrać i wydrukować:

A. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (dotyczy zał. nr 1 do procedury),

B. FORMULARZ OŚWIADCZEŃ I ZGÓD NA ROK 2020/2021,

podpisać i przesłać skan lub foto mailem do wychowawcy.

Dziękuję
Katarzyna Kondziela
wicedyrektor szkoły