Klasa 5a i 5b w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (październik 2019)

22 października 2019 klasy 5a i 5b wyjechały na lekcje do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Uczniowie spotkali się w szkole wcześnie rano i wyruszyli w drogę do Torunia w świetnych humorach i pełni zapału do nauki. Już w autokarze zaczęli rozwiązywać zadania geograficzne na kartach pracy, a po takiej rozgrzewce kontynuowali zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności już na miejscu, w pracowni biologicznej.

Na warsztatach „Walka o przetrwanie” uczniowie ćwiczyli obsługę mikroskopu świetlnego i stereoskopowego i samodzielnie przygotowali preparaty, a następnie sprawdzili wygląd i budowę różnych typów komórek i tkanek. W ten sposób poznawali przykłady adaptacji roślin do różnych warunków środowiska np. ubogich w związki azotowe, suchych czy obfitujących w wodę. Po warsztatach był czas na zwiedzanie wystaw z interaktywnymi stanowiskami, których tematyka dotyczyła różnych obszarów nauk przyrodniczych, ścisłych oraz edukacji ekologicznej i umożliwiła wszystkim samodzielne badanie zjawisk przyrodniczych.

Dużym zainteresowaniem piątoklasistów cieszyła się wystawa pokazująca rzekę jako element kształtujący środowisko i różne ekosystemy, jej wpływ na życie ludzi oraz możliwości gospodarczego wykorzystania. Duży model rzeki od źródła po deltowe ujście do morza pozwolił na poznawanie (na mokro!) ciekawostek przyrodniczych charakterystycznych dla górnego, środkowego oraz dolnego biegu rzeki, zbadanie modeli wytworów człowieka (m.in. oczyszczalni ścieków, maszyn prostych służących do nawadniania), a także umożliwił zbudowanie własnej tamy.

Wystawa "To takie proste" zdecydowanie przyciągnęła największą uwagę i zaangażowanie uczniów. Mogli oni sprawdzić swoją pamięć i logiczne myślenie w czterech różnych strefach: „Główka pracuje”, „Mechaniczny plac zabaw”, „TechnoŚwiat” oraz „Pomyśl, zrozum, zrób”. Niektórzy z nich odkryli w sobie żyłkę naukowca, konstruktora, lekarza czy wynalazcy. Uczniowie sami wybierali  rodzaj aktywności czy zadania, które chcieli wykonać. Duża część stanowisk wystawy skłaniała ichdo współpracy, gdyż tylko wspólnymi siłami można było osiągnąć cel w postaci wykonania zadania.

Kolejne wystawy prezentowały eksponaty tworzące opowieść o ludzkich ideach przenikających różne sfery życia: Komunikacji, Sztuki i piękna, Życia oraz Konstruktora. Uczniowie samodzielnie zgłębiali budowę ludzkiego ciała, a także poznawali różnice między komórkami roślinnymi i zwierzęcymi. Zwolennicy nowoczesnych technik ekspresji zajęli się wytwarzaniem dźwięków w ciekawy sposób, a pasjonaci podróży kosmicznych mogli poczuć się jak prawdziwi kosmonauci, wytworzyć próżnię i sprawdzić czy może w niej rozchodzić się dźwięk, poznać współczesne metody poszukiwania planet oraz budowę Układu Słonecznego. Wszyscy piątoklasiści wykazywali się nie tylko ogromnym zaangażowaniem, ale i godnymi podziwu zainteresowaniami i wiedzą w dziedzinach przyrodniczych i ścisłych, dlatego nie stanowiły dla nich żadnego problemu nawet takie zagadnienia jak ruch obrotowy oraz jego zastosowania praktyczne.

Dopełnieniem tych wszystkich atrakcji i intensywnej pracy był przejazd na toruńskie Stare Miasto, spacer - tu uczniowie ćwiczyli umiejętność korzystania z planu miasta. Uczniowie wrócili do Rogalina zaopatrzeni w pamiątki i pierniki, bardzo zadowoleni i zmotywowani do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności samodzielnie, ale i z niecierpliwością wyczekując kolejnych wycieczek edukacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia Albumu fotograficznego.

Agnieszka Byczyńska, Elżbieta Koralewska