Ratujemy i Uczymy Ratować (październik 2019)

Jesteśmy po biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w akcji organizowanej w ramach obchodów "Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” mającej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę osób. Przez 30 minut na 5 fantomach wykonaliśmy wspólnie ok. 500 cykli RKO!!!

Grażyna Łyskawińska