Zebranie organizacyjne (wrzesień 2019)

Dyrektor Szkoły w Rogalinie zaprasza Rodziców na zebranie w dniu 12 września 2019 (czwartek) o godzinie 17:30. Następnie odbędą się zebrania z wychowawcami w klasach według następującego harmonogramu:

1a - Ewa Cebulska - godz. 16.30 - sala nr 2

1b - Renata Talarczyk - godz. 18.00 sala nr 2

2 - Olga Miężał - godz. 17.00 - sala nr 3

3 - Bogna Kreczmer - godz. 18.00 - sala nr 3

4 - Andrzej Kołutkiewicz - godz. 18.00 - sala nr 7

5a - Agnieszka Byczyńska - godz. 18.00 - sala nr 6

5b - Elżbieta Koralewska - godz. 18.00 - sala nr 4

6 - Krzysztof Glaza - godz. 18.00 - sala komputerowa

7 - Grażyna Łyskawińska - godz. 18.00 - sala nr 5

8 - Renata Leśniczak - godz. 18.00 - sala nr 8