Rozpoczęcie roku szkolnego (wrzesień 2019)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego zaprasza wszystkich uczniów wraz z rodzicami na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczniemy w poniedziałek 2 września 2019 o godz. 8:00 mszą św. w kościele w Rogalinie, następnie odbędzie się apel na placu apelowym w szkole o godz. 9:00.