Ogólnopolski Konkurs GEO - Planeta (styczeń 2020)

Zapraszam uczniów klas V-VI oraz VII-VIII do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEO-Planeta! 

Tegoroczna edycja będzie dotyczyła obszaru: Geografia Polski - „Pojezierza i niziny Polski” i będzie miała formę testu, zawierającego 25 pytań zamkniętych, rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru, opracowanych zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników, oraz jedno pytanie opisowe. Konkurs nie będzie obejmował pracy z mapą.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2020 r. (czas: 45 minut)

Tematyka nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w konkursie jak największej ilości młodzieży. Koszt zapisu: 9zł.

Czekam na zgłoszenia do piątku 24 stycznia 2020.

Agnieszka Byczyńska