Konkurs: mój sposób na oszczędzanie (listopad 2019)

Organizatorem konkursu jest PKO Bank Polski Oddział 1 w Mosinie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie prac plastycznych dowolną techniką przez uczniów w dwóch grupach: 1. Klasy 1-3 oraz 2. Klasy 4-6.REGULAMIN KONKURSU

Prace należy dostarczyć do dnia 3.12.2019r. opiekunowi SKO p. Elżbiecie Koralewskiej.


W dniu 05.12.2019r zostanie powołana Komisja Konkursowa w składzie:
1. Kierownik Zespołu PKO BP SA
2. Opiekun SKO PKO BP SA
3. Doradca Bankowości Osobistej PKO BP SA

Komisja Konkursowa dokona wyłonienia 3 laureatów do nagrody spośród Uczestników Konkursu.

O wynikach konkursu Szkoła zostanie powiadomiona przez Opiekuna SKO w dniu 06.12.2019r.

Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane przez Bank.

Zachęcam do udziału!

Opiekun SKO w szkole

Elżbieta Koralewska