Mój wieniec adwentowy (listopad 2019)

Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w gminnym konkursie na wykonanie wieńca adwentowego. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. W Niemczech tradycja odliczania upływających tygodni adwentu przy pomocy wieńca adwentowego ma już ogromnie długą tradycję. W Polsce wieńce adwentowe cieszą się coraz większą popularnością, a pomysłowość w ich wykonaniu jest zaskakująca.


REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie
2. Uczestnicy wykonują samodzielnie wieniec adwentowy w dowolnej formie plastycznej. Nie przewidujemy pracy w parach.
3. Wieniec powinien zawierać cztery „świece”, zawierające dowolne zwroty bądź słowa w języku niemieckim, np. związane ze świętami, karnawałem, powiedzenia i przysłowia, zwroty grzecznościowe itp.
4. Uczestnicy składają prace u Pani Grażyna Łyskawińskiej do dnia 26 listopada 2019.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2019.
6. Z nadesłanych prac zorganizowana zostanie wystawa.
7. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Grażyna Łyskawińska