Znamy tegorocznych zwycięzców konkursu! (kwiecień 2022)

W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r., Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie zorganizowała szósty finał gminnego Konkursu Wiedzy o Rodzinie Raczyńskich. Do konkursu przystąpiło sześć szkół, które na etapie szkolnym wyłoniły do rywalizacji trzyosobowe zespoły uczniów z klas siódmych i ósmych.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomasza Łęckiego, oraz gościnności pracowników tutejszego oddziału MNP finał odbył się - zgodnie z tradycją, w galerii malarstwa Muzeum – Pałacu w Rogalinie. Do oceny prac konkursowych zaprosiliśmy gości, reprezentujących instytucje, które od lat wspierały naszą inicjatywę. W jury zasiedli więc: Kierowniczka Muzeum-Pałacu w Rogalinie – dr Ewa Leszczyńska, Burmistrz Gminy Mosina – Przemysław Mieloch, sekretarz Fundacji im. Raczyńskich przy MNP – Mikołaj Pietraszak-Dmowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie – Dominik Michalak, przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rogalinie – Stanisław Chałupczak oraz nauczyciele – opiekunowie uczniów.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu został zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach (Zofia Orlikowska, Helena Zięba, Bartosz Czerniejewski) przygotowany przez panią Joannę Barełkowską, drugie miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie (Natalia Kubica, Igor Grzesik, Mikołaj Sznura), którzy poznawali konkursowe zagadnienia pod okiem pani Katarzyny Ficer, a trzecie – uczniowie ze szkoły Podstawowej w Pecnej (Jagoda Markiewicz, Olga Paluszkiewicz, Antoni Walkowiak), których poprowadził pan Michał Smolarczyk.

Dodatkową kategorią jest praca plastyczna przygotowana przez poszczególne szkoły. W tym roku uczniowie mieli za zadanie zainspirować się obrazami z rogalińskiej galerii i wykonać ich kopie – tzw. żywe obrazy. Rezultatem pracy były wysłane na konkurs fotografie. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Efekty okazały się rewelacyjne, każda praca była wykonana z drobiazgowym odwzorowaniem klimatu i szczegółów oryginału. Grand Prix w kategorii pracy plastycznej otrzymała klasa 8b ze szkoły w Daszewicach za kopię obrazu Sieroty amsterdamskie Nicolaasa van der Vaaya (zdjęcie tytułowe).

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zapraszamy ponownie za rok!

Tekst: Katarzyna Kondziela, SP Rogalin