Z Kodowaniem za Pan Brat (luty 2020)

20 lutego 2020 w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie odbył się I Gminny Konkurs „Z kodowaniem za pan brat” dla klas 1-3. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny, składające się z uczniów klas I,II,III, reprezentujących szkoły podstawowe w: Krosinku, Krośnie, Pecnej, Rogalinku, Rogalinie oraz SP nr 1 z Mosiny. Uczniowie indywidualnie oraz w zespołach rozwiązywali kolejne zadania, które bezpośrednio po ich zakończeniu były oceniane i  punktowane. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie:
- p. Anna Balcerek- Kałek- Kierownik Referatu Oświaty i Sportu
- p. Paulina Pawlicka – Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
- Krzysztof Glaza- nauczyciel informatyki i j. angielskiego SP Rogalin
oraz opiekunowie drużyn : Mariusz Czajko, Marta Ptak, Agnieszka Juska, Alicja Plenzler, Julita Wierzbińska.

Po zliczeniu punktacji Jury wyłoniło laureatów:
I miejsce - SP nr 1 Mosina /26 p./ - Ewa Dengusiak, Filip Paluch, Wojciech Pawlak
II miejsce – SP Rogalin /25 p./ - Amelia Czapiewska, Tymon Antos, Adrian Grzelaszyk
III miejsce – SP Krosinko /23 p./ - Ignacy Juska, Mateusz Smurawa, Oliwier Wydra

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, GCI Mosina, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej zabawy za rok.


Ewa Cebulska, Bogna Kreczmer