Ogólnopolski konkurs języka angielskiego (kwiecień 2021)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie FOX 2021, który zostanie przeprowadzony20 kwietnia 2021 roku.
 
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.
 
Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych. Uczestnik danej kategorii ma do przeczytania krótką lekturkę dopasowana do jego kategorii wiekowej:
 
  • Kittens (kl. III-IV SP) lekturka: "Sleeping Beauty"
  • Bunnies (kl. V-VI SP) lekturka: "Ali Baba"
  • Ducks (kl. VII-VIII SP) lekturka: "The Mysterious Island"
 
Chętni uczniowie będą mieli możliwość wypożyczenia książeczek w bibliotece szkolnej.
 
 
Wpisowe na konkurs wynosi 10 zł od uczestnika.
 
Chęć wzięcia udziału proszę zgłosić poprzez wiadomość na dzienniku elektronicznym.
 
Agata Bobrowska