,,Bezpiecznie na wsi mamy- 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” (luty 2021)

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Cel konkursu:
a) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
b) popularyzowanie ,,Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
Zadaniem jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe. Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie przyjmuje p. Anita Wasilewska do dnia 28 lutego 2021.