Karać czy nagradzać?

Karanie ma na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań dziecka. Powinno być stosowane wtedy, kiedy nie pomaga prośba, upomnienie czy polecenie. Kara jest skuteczna tylko wówczas, jeżeli dziecko rozumie, za co jest ukarane. Karzący musi być autorytetem, osobą, na której dziecku zależy. Jako metoda powinna być stosowana świadomie i konsekwentnie.

 

Jeśli musimy, zastosujmy karę:

 • konsekwencje logiczne
 • wyrażenie swojej dezaprobaty dla niepożądanego zachowania
 • odebranie przyjemności, przywileju
   

Konsekwencje logiczne wynikają z przewinienia dziecka:

 • jeżeli dziecko nie nauczyło się na klasówkę - dostaje negatywną ocenę
 • zepsuło koledze zabawkę - przeprasza i odkupuje ze swojego kieszonkowego
 • rozlało coś - musi posprzątać
 • bije inne dzieci - zostaje wykluczony z zabawy
 • wykłóca się  o oglądanie TV - wyłączamy telewizor
   

 

PAMIĘTAJMY, ŻE CZĘSTE STOSOWANIE KAR NIE DAJE POZYTYWNYCH REZULTATÓW – PODSTAWĄ NASZYCH ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECKO POWINNY BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM NAGRODY i POCHWAŁY.