Pamiętamy (do 7 października 2019)

Zapraszamy chętnych uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie recytatorskim - ,,Pamiętamy". Konkurs związany jest z recytacją wierszy o tematyce patriotycznej i dotyczy historii I wojny światowej, okresu międzywojennego i Powstania Wielkopolskiego. Zapisy chętnych w bibliotece szkolnej i u pani Renaty Leśniczak do dnia 7 października 2019.

Anita Wasilewska

Miłość niejedno ma imię (do 11 października 2019)

,,Miłość niejedno ma imię"- pod takim hasłem odbędzie się XIX edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ,,Wpisani w historię". Chętnych uczniów , miłośników poezji zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.Zapisy uczestników klas IV-VIII w bibliotece szkolnej i u pani Renaty Leśniczak do dnia 11 października 2019. Termin eliminacji szkolnych zostanie podany. Biblioteka szkolna dysponuje zbiorkami poezji o tematyce miłosnej, zapraszamy do zapoznania.

Anita Wasilewska

Konkurs plastyczny "Barwy jesieni" (do 11 października 2019)

Regulamin konkursu

Cel Konkursu:

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, IV- VIII
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3 lub A4 wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) klasy 0- III
b) klasy IV-VIII
2. Ostateczny termin PRZYNOSZENIA PRAC UPŁYWA DNIA 11. 10. 2019. Prace przynosimy do sali nr 1
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.
   Przewidujemy również wyróżnienia, drobne upominki.

Organizatorzy: O. Kiepas - Graclik, K. Wudarczak - Słowińska