Sprzątanie świata (do 8 października 2019)

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w konkursie z okazji Dnia Sprzątania Światana śmieszny, ciekawy, niepowtarzalny przedmiot wykonany z odpadówCzas trwania konkursu: 24 września – 8 października
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 11 października

Podpisane prace wykonane z dowolnie wybranego rodzaju odpadów należy dostarczać do p. Katarzyny Ficer, p. Agaty Bobrowskiej oraz p. Olgi Kiepas - Graclik do dnia 8 października