Projekt kartki wielkanocnej (luty 2021)

Rozpoczął się ogólnopolski konkurs "Ruszamy z Kartką Wielkanocną", organizowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego. Najważniejsze informacje:
1. Technika pracy - dowolna.
2. Rozmiar pracy - 21x21 cm (warunek konieczny).
3. Podpis pracy - należy przykleić kartkę wydrukowaną i ja się tym zajmę.
4. Pracę należy oddać do środy 24.02. u wychowawcy klasy.
5. Razem z pracą, dzieci oddają wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
Zapraszam do udziału, Olga Miężał

>>Konkurs plastyczny na projekt kartki wielkanocnej<<