Konkurs "Moja wymarzona sala gimnastyczna" (grudzień 2020)

Drodzy uczniowie,
Jak już pewnie wiecie, podczas waszej nieobecności trwa budowa sali gimnastycznej. NARESZCIE!!!! Z tej okazji ogłaszamy konkurs plastyczny. Zapraszamy wszystkich do udziału i czekamy na wasze prace!!!!
 
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  “MOJA WYMARZONA SALA GIMNASTYCZNA
 
Cele konkursu:
- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,
- motywowanie uczniów do poszerzania swoich umiejętności,
- rozwijanie zdolności manualnych.
 
Warunki przystąpienia do Konkursu:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub większej, przedstawiającej własną wizję i wyobrażenie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prezydetna RP E. Raczyńskiego w Rogalinie;
- technika pracy dowolna, płaska;
- każda praca powinna z tyłu zawierać metryczkę: imię, nazwisko, klasę autora pracy.
- prace składamy w szkole do: 31 stycznia 2021r.
 
Ocena prac:
a). Prace będzie oceniać komisja konkursowa w dwóch kategoriach:
- klasy 0 – 3,
- klasy 4 - 8.
b) Ogłoszenie wyników nastąpi: 10 lutego 2021r.
 
Nagrody:
Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom w każdej kategorii nagród rzeczowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy !!!
 
Organizator:
Organizatorem konkursu są: p. Agnieszka Jankowska, p. Agnieszka Feder.
 
Postanowienia ogólne:
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu