Konkurs rzeźbiarski "Nie-kwadrat" (wrzesień 2020)

Regulamin konkursu:                                                         

1. Organizatorem konkursu jest Mosiński Ośrodek Kultury.

2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto prześle podpisaną pracę w wyznaczonym terminie.

3. Należy wykonać płaskorzeźbę o wymiarach 20 cm x 20 cm w dowolnym materiale rzeźbiarskim pozwalającym na dłuższą ekspozycję.Na przykład: plastelina, gips, wosk, modelina,glina,drewno itp.

4. Technika pracy jest dowolna, ale trwała prace niekompletne, pękające, rozpadające się, zostaną wykluczone z konkursu.

5. Płaskorzeźbę należy na odwrocie opatrzyć opisem, w którym pojawi się nazwisko, imię uczestnika, miejscowość zamieszkania oraz kontaktowy numer telefonu. Wraz z pracą konkursową należy dołączyć podpisane oświadczenie RODO (załącznik do regulaminu).

6. Termin dostarczania prac:30 października 2020 roku.Adres siedziby Mosińskiego Ośrodka Kultury:ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.Prace wysyłane pocztą lub kurierem należy solidnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem.Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w transporcie.

7. 13 listopada konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kultura.gmina.pl oraz facebook.com/mosinskiosrodekkultury. Dla zwycięzców przewidziano nagrody, które organizator wyśle pocztą.

8. W Mosińskim Ośrodku Kultury będzie organizowana wystawa pokonkursowa, która potrwa do 28 listopada.

9. Od 30 listopada do 9 grudnia br.prace będzie można odbierać w siedzibie MOK, w godzinach 8 16, o ile nie zmienią się warunki jego działania w związku z pandemią. Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie.