Zajęcia wyrównawcze

Pomoc w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej i wspieranie uczniów mających trudności w nauce.

Możliwość pisania zaległych sprawdzianów dla uczniów, którzy opuszczali zajęcia szkolne z powodu choroby.

 

Renata Talarczyk

Wtorek 15:15 - 16:00          Nauczanie zintegrowane (klasa 2b)

Ewa Cebulska

Środa  8:00 - 8:45          Nauczanie zintegrowane (klasa 2a)

 

 

Elżbieta Koralewska

wtorek 8:00 - 8:45           Matematyka (klasy 5,7,8)

piątek 8:00 - 8:45           Matematyka (klasy 4, 6a, 6b)

wtorek godz. 7.15          Matematyka (dziewczynki klas 7 i 8)

 

wykaz jest na bieżąco aktualizowany