Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogalinie informuje,

że nabór dzieci do oddziału przedszkolnego trwa

od 10 do 30 marca 2022r. godz. 13:00.

Przypominamy, że w Gminie Mosina nabór prowadzony jest wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem:

http://www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego należy wejść na w/w stronę internetową, wypełnić wszystkie pola wniosku, wniosek wydrukować, podpisać (podpisują oboje rodzice / opiekunowie prawni) i wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.