Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogalinie informuje,

że nabór dzieci do klasy pierwszej trwa

od 02 marca do 23 marca 2022r. godz. 13:00.

 

Zapisy składane są w formie papierowej.

Druki zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP w Rogalinie) oraz druki wniosków i oświadczeń (dla dzieci, które nie mieszkają w obwodzie SP w Rogalinie) można pobrać poniżej lub - już wydrukowane, do wypełnienia - w sekretariacie szkoły.

 

pobierz --> zgłoszenie

 

pobierz --> wniosek

pobierz --> oświadczenie

 

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy wejść w odpowiedni dokument, wypełnić wszystkie pola, wydrukować, a następnie podpisać (podpisują oboje rodzice / opiekunowie prawni) i wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.