Przedmioty przyrodnicze

 

PRZYRODA

filmy (youtube - autor eduelo):

 

 

 

 

 

BIOLOGIA

KRZYŻÓWKA: wprowadzenie do biologii (klasa 5)

ZNAJDŹ POJĘCIA: choroby wirusowe i bakteryjne (klasa 5)

ZNAJDŹ POJĘCIA: ekologia (klasa 8)

HANGMAN: ekologia (klasa 8)

PUZZLE: drapieżnictwo

 

GEOGRAFIA

GRY EDUKACYJNE: Geografia Europy

GRY EDUKACYJNE: Geografia Świata

TESTY GEOGRAFICZNE: Seterra

FISZKI: podział administracyjny Polski - miasto / województwo (kliknij Start Session)

 

FIZYKA

HANGMAN: pojęcia z klasy 7

FISZKI: przedrostki wielkości fizycznych (kliknij Start Session)

HANGMAN: pojęcia z opisu ruchu - kinematyka (klasa 7)

ZNAJDŹ POJĘCIA: elektryczność i magnetyzm (klasa 8)

KRZYŻÓWKA: pojęcia z klasy 7 i 8

 

CHEMIA 

FISZKI - nazwy i symbole pierwiastków chemicznych

QIUZY - układ okresowy pierwiastków

GRA: Bilansowanie równań reakcji chemicznych

HANGMAN: świat substancji (klasa 7)

PUZZLE: układ okresowy pierwiastków

MEMO: symbole i nazwy pierwiastków (klasa 7)

HANGMAN: pierwiastki chemiczne (klasa 7)

ZNAJDŹ POJĘCIA: zjawiska fizyczne, reakcje, mieszaniny (klasa 7)

KRZYŻÓWKA: węglowodory ich pochodne (klasa 8)