Procedura zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego lub informatyki

Osoba wydająca decyzję o zwolnieniu:

Dyrektor szkoły

Wymagane dokumenty:

  1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach lub braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki.
  2. Podanie rodzica lub prawnego opiekuna do dyrektora o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub realizacji zajęć odpowiednio wychowania fizycznego lub informatyki – załącznik nr 1.
  3. Prośba do dyrektora i oświadczenie rodzica o odpowiedzialności w przypadku późniejszych przyjść do szkoły lub wcześniejszych wyjść do domu ucznia (dotyczy tylko sytuacji, gdy zajęcia są w danym dniu pierwszą lub ostatnią lekcją) – załącznik nr 2.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat szkoły

Procedura postępowania wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 << kliknij